Digital Content Creator

Making Joyful noise For The Love Of It

We love to make music and sounds of nature. We enjoy filming and documenting the process to inspire others.

Watch & listen

Ndanzwa Nezvikomborero

Sister Patricia

Ndinokudza Zita Rako

St Peters Dombotombo

Totela Lesa

CCAP Mbare Main Choir

Ndega Ndega Zvangu

St Peters Dombotombo

Here to Serve

Lewis Ngara

Zuva Rangu Muponisi

Zinafe Sounds of Worship

Imbai Nokufara

St Peters Dombotombo

Jesu Mudisi Womweya

Zinafe, UK Mothers' Union